aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > O nas > Statut klubu

Preambuła Rodział I Rodział II Rodział III Rodział IV Rodział V Rodział VI Rodział VII

Rozdział VI
Majątek i fundusze

§ 37

Majątek Klubu stanowi ogół praw rzeczowych, których przedmiotem są nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 38

1. Na fundusze Klubu składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje,
c) darowizny,
d) spadki i zapisy,
e) odsetki i dochody z kapitału,
f) dochody z majątku Klubu,
g) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
h) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,
i) dochody z działalności gospodarczej.
2. Majątek Klubu stanowi wspólne dobro wszystkich członków i może służyć tylko celom przewidzianym w Statucie.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
5. Klub może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
6. Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1) działalność klubów sportowych (93.12.Z),
2) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29),
3) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51),
4) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21),
5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20)
7. Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Walne zebranie...

Z głębokim żalem żegnamy nasze...

50 bojerowe Mistrzostwa świata...

Inicjatywa promowania żeglarst...

Letni sezon regatowy - podsumo...

Sezon żeglarski zakończony...

Regaty o Błękitną Wstęgę YKP W...

Trwa jesienna część startów w ...

Sezon sekcji turystycznej - mo...

Sezon nawigacyjny w ŻKS Polone...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios