aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > O nas > Statut klubu

Preambuła Rodział I Rodział II Rodział III Rodział IV Rodział V Rodział VI Rodział VII

Rozdział III
Cel i środki działania

§ 10

Celami Klubu są:
1) kultywowanie tradycji żeglarskich powołanego w 1954 r. Warszawskiego Klubu Żeglarskiego „STAL”,
2) rozwój kultury fizycznej przez uprawianie żeglarstwa sportowego, zarówno amatorskiego jak i kwalifikowanego, oraz turystyki śródlądowej i morskiej,
3) dbałość o honor bandery klubowej,
4) upowszechnianie zasad etykiety żeglarskiej i reguł współzawodnictwa sportowego,
5) krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej,
6) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§ 11

Klub swe cele realizuje poprzez:
1) organizowanie imprez żeglarskich wyczynowych, sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i branie w nich udziału, oraz reprezentowanie barw Klubu w regatach organizowanych przez inne podmioty,
2) organizowanie treningów i obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków Klubu,
3) udostępnianie, na określonych zasadach, posiadanych obiektów, urządzeń sportowych i sprzętu żeglarskiego dla potrzeb członków Klubu,
4) organizowanie i prowadzenie szkolenia na stopnie żeglarskie, wykładów, odczytów oraz ćwiczeń praktycznych z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej,
5) zakładanie i utrzymywanie portów jachtowych, ośrodków oraz obiektów i lokali klubowych,
6) współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim i z Warszawsko - Mazowieckim Związkiem Żeglarskim oraz organizacjami i osobami o podobnych celach działania,
7) kształtowanie i przestrzeganie postaw etycznych oraz zasad etykiety żeglarskiej,
8) wyróżnianie i nagradzanie osiągnięć żeglarskich,
9) stosowanie w ramach swej statutowej działalności innych środków działania, zmierzających do realizacji celów statutowych Klubu.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Walne zebranie...

Z głębokim żalem żegnamy nasze...

50 bojerowe Mistrzostwa świata...

Inicjatywa promowania żeglarst...

Letni sezon regatowy - podsumo...

Sezon żeglarski zakończony...

Regaty o Błękitną Wstęgę YKP W...

Trwa jesienna część startów w ...

Sezon sekcji turystycznej - mo...

Sezon nawigacyjny w ŻKS Polone...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios