aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > O nas > Statut klubu

Preambuła Rodział I Rodział II Rodział III Rodział IV Rodział V Rodział VI Rodział VII

Rozdział III
Cel i środki działania

§ 10

Celami Klubu są:
1) kultywowanie tradycji żeglarskich powołanego w 1954 r. Warszawskiego Klubu Żeglarskiego „STAL”,
2) rozwój kultury fizycznej przez uprawianie żeglarstwa sportowego, zarówno amatorskiego jak i kwalifikowanego, oraz turystyki śródlądowej i morskiej,
3) dbałość o honor bandery klubowej,
4) upowszechnianie zasad etykiety żeglarskiej i reguł współzawodnictwa sportowego,
5) krzewienie wiedzy żeglarskiej teoretycznej i praktycznej,
6) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§ 11

Klub swe cele realizuje poprzez:
1) organizowanie imprez żeglarskich wyczynowych, sportowo-rekreacyjnych, turystycznych i branie w nich udziału, oraz reprezentowanie barw Klubu w regatach organizowanych przez inne podmioty,
2) organizowanie treningów i obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków Klubu,
3) udostępnianie, na określonych zasadach, posiadanych obiektów, urządzeń sportowych i sprzętu żeglarskiego dla potrzeb członków Klubu,
4) organizowanie i prowadzenie szkolenia na stopnie żeglarskie, wykładów, odczytów oraz ćwiczeń praktycznych z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej,
5) zakładanie i utrzymywanie portów jachtowych, ośrodków oraz obiektów i lokali klubowych,
6) współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim i z Warszawsko - Mazowieckim Związkiem Żeglarskim oraz organizacjami i osobami o podobnych celach działania,
7) kształtowanie i przestrzeganie postaw etycznych oraz zasad etykiety żeglarskiej,
8) wyróżnianie i nagradzanie osiągnięć żeglarskich,
9) stosowanie w ramach swej statutowej działalności innych środków działania, zmierzających do realizacji celów statutowych Klubu.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

Życzenia Świąteczne

Zakończenie sezonu biesiada że...

Veni Vidi Vici? Czyli mieć Grz...

Załogi Poloneza w jesiennym cy...

Walne zebranie sprawozdawcze...

Użytkowanie jachtów w warunkac...

Walne Zebranie ŻKS Polonez ...

Mistrzostwa Świata Bojerów kla...

Żeglarstwo lodowe

INSPIRACJE - Grudniowe Śródzie...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios