aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > O nas > Statut klubu

Preambuła Rodział I Rodział II Rodział III Rodział IV Rodział V Rodział VI Rodział VII

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

§ 1

Żeglarski Klub Sportowy „Polonez”, dalej zwany też ŻKS „POLONEZ” lub Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu, zawiązanym na czas nieokreślony i wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

ŻKS „POLONEZ” jest dobrowolnym stowarzyszeniem żeglarzy i sympatyków żeglarstwa, którym przysługuje prawo zrzeszania się.

§ 3

ŻKS „POLONEZ” posiada osobowość prawną i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz w statucie.

§ 4

1. ŻKS „POLONEZ” działa pod nadzorem organu nadzorującego wymienionego w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach, przy czym nadzór ten jest sprawowany wyłącznie w zakresie zgodności działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2. Klub może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Siedzibą władz Klubu jest m.st. Warszawa.

§ 5

1. ŻKS „POLONEZ” jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego i Warszawsko – Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
2. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń w kraju i za granicą o podobnym profilu działania.

§ 6

ŻKS „POLONEZ” jest samorządnym, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne i akty wewnętrzne, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, który opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Walne zebranie...

Z głębokim żalem żegnamy nasze...

50 bojerowe Mistrzostwa świata...

Inicjatywa promowania żeglarst...

Letni sezon regatowy - podsumo...

Sezon żeglarski zakończony...

Regaty o Błękitną Wstęgę YKP W...

Trwa jesienna część startów w ...

Sezon sekcji turystycznej - mo...

Sezon nawigacyjny w ŻKS Polone...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios