aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > Aktualności

Aktualności zdjęcie

Zdjęcie aktualnościZAWIADOMIENIE

Zarząd Ż.K.S. Polonez na podstawie § 27 Statutu ŻKS Polonez zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze członków ŻKS Polonez, które odbędzie się dnia 30.05.2021 r. w pierwszym terminie o godzinie 09:45 lub w drugim terminie o godzinie 10:00. Zebranie odbędzie się w Warszawie w Sali konferencyjnej „Centrum Żoliborz” przy pl. Inwalidów 10 z następującym porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium obrad oraz powołanie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad
4. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z Zebrania z dnia 05.07.2020r
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (Protokół Kom.)
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2020
9. Informacja dotycząca bilansu za 2020 rok
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Uchwały dotyczące sprawozdania Zarządu
oraz bilansu za 2020 rok, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego.
14. Uchwały dotyczące absolutorium dla członków Zarządu
15. Wybory władz Klubu: Prezesa Zarządu, Zarządu, Sądu Koleżeńskiego.
16. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok można się zapoznać na stronie Klubu w zakładce „o nas / materiały do ściągnięcia”
Jednocześnie przypominamy, że prawo głosu na Walnym Zebraniu ma członek Klubu z opłaconymi na bieżąco składkami.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

Walne Zebranie sprawozdawczo w...

Walne Zebranie Sprawozdawczo W...

WJM - prace przygotowawcze. Za...

Walne Zebranie-odroczenie

INSPIRACJE - Morski sezon żegl...

Życzenia Świąteczne

Zakończenie sezonu biesiada że...

Veni Vidi Vici? Czyli mieć Grz...

Załogi Poloneza w jesiennym cy...

Użytkowanie jachtów w warunkac...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios