aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > Aktualności

Aktualności zdjęcie

Zdjęcie aktualnościZarząd Ż.K.S. Polonez na podstawie § 27 Statutu ŻKS Polonez zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ŻKS Polonez, które odbędzie się dnia 14.05.2023 r. w pierwszym terminie o godzinie 10:00 lub w drugim terminie o godzinie 10:15. Zebranie odbędzie się w Warszawie w Sali konferencyjnej nr 2 „Centrum Żoliborz” przy pl. Inwalidów 10 z następującym porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium obrad oraz powołanie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad
4. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z Zebrania z dnia 22.05.2022r
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (Protokół Kom.)
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2022
9. Informacja dotycząca bilansu za 2022 rok
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Uchwały dotyczące sprawozdania Zarządu
oraz bilansu za 2022 rok, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego.
14. Uchwały dotyczące absolutorium dla członków Zarządu
15. Uchwała dotycząca sprzedaży działki nr 30/12
16. Uchwała dotycząca zakupu nieruchomości lokalowej.
17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Ze sprawozdaniem finansowy za 2022 rok oraz z propozycją decyzji majątkowych można się zapoznać na stronie Klubu w zakładce „o nas / materiały do ściągnięcia”
Jednocześnie przypominamy, że prawo głosu na Walnym Zebraniu ma członek Klubu z opłaconymi na bieżąco składkami.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

ZAWIADOMIENIE - Walne zebranie...

Z głębokim żalem żegnamy nasze...

50 bojerowe Mistrzostwa świata...

Inicjatywa promowania żeglarst...

Letni sezon regatowy - podsumo...

Sezon żeglarski zakończony...

Regaty o Błękitną Wstęgę YKP W...

Trwa jesienna część startów w ...

Sezon sekcji turystycznej - mo...

Sezon nawigacyjny w ŻKS Polone...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios