aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 60 lat KS Polonez! KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu w nowej odsłonie!

Strona główna > O nas > Statut klubu

Rodział I Rodział II Rodział III Rodział IV Rodział V Rodział VI

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Klub Sportowy „POLONEZ” w skrócie „KS POLONEZ” zwane dalej Klubem.

§ 2

Klub działa pod nadzorem Urzędu wymienionego w Ustawie o stowarzyszeniach.

§ 3

1. Klub może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2.Siedzibą władz Klubu jest miasto Marki.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 5

1.Klub jest członkiem polskich związków sportowych w dyscyplinach, które Klub reprezentuje. 2.Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

§ 6

1.Godłem Klubu jest stylizowane koło zębate na tle trzech podłużnych pasów o jednakowej szerokości, w środku litera P. Górny i dolny pas jest koloru żółtego a środkowy koloru niebieskiego. Wzór Godła Klubu stanowi załącznik do niniejszego Statutu. 2.Barwami Klubu jest kolor żółty i niebieski.

§ 7

Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz na pracy osób zatrudnionych odpłatnie.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

Nasi regatowcy nieustannie na ...

Indywidualne szkolenia żeglars...

Wszystkie ręce na.....pomost...

Nasz kolega nominowany do pres...

Atlantycki debiut

udany sezon żeglarstwa lodoweg...

Sezon Bojerowy

Nasi Koledzy nie próżnują. Sez...

Grand Prix 2016 w T2 dla Polon...

KS Polonez organizatorem Regat...

Maszoperia Sportowa z sukcesam...

Nasza aktywność na Mazurach...

Oferta dzierżawy nieruchomości...

GRATULACJE NASI na podium rega...

Wyróżnienie dla KS Polonez...

Obchody 60-lecia Klubu

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios