aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 60 lat KS Polonez! KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu w nowej odsłonie!

Strona główna > Aktualności

Aktualności zdjęcie

Zarząd Klubu Sportowego Polonez zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KS Polonez, które odbędzie się dnia 15.04.2018 r. w pierwszym terminie o godzinie 10:00 lub w drugim terminie o godzinie 10:15. Zebranie odbędzie się przy ul. Czerniakowskiej 73/79 róg Chełmskiej w sali konferencyjnej na II piętrze, z następującym porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium obrad oraz powołanie protokolanta.
3. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z Zebrania Nadzwyczajnego z dnia 6.11.2017r
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej (Protokół Kom.)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
9. Odczytanie i przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 02.04.2017
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2017
11. Informacja dotycząca bilansu za 2017 rok
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Uchwały dotyczące sprawozdania Zarządu
oraz bilansu za 2017 rok, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
16. Uchwały dotyczące absolutorium dla członków zarządu
17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Jednocześnie przypominamy, że prawo głosu na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym ma członek klubu z opłaconymi na bieżąco składkami.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

Puchar Guzexu, czyli forma roś...

Załogi KS Polonez na pudle - R...

Błękitna Wstęga YKP, czyli jak...

Podsumowanie regat BMW Warsaw ...

Ahoj żeglarze, lato się zaczęł...

Nabór do Maszoperii Sportowej...

Międzynarodowe Mistrzostwa Pol...

Inspiracje - rejs pełnomorski ...

INSPIRACJE - Szkolenia na Śród...

Dobre wyniki sportowe zawodnik...

Inspiracje - Mistrzostwa Polsk...

Odznaczenia w klasie DN

Inspiracje - "Bałtyk jesienią ...

Załogi KS Polonez w Mistrzostw...

Wiosenna cześć Grand Prix Wars...

Udany sezon żeglarstwa lodoweg...

Grand Prix 2016 w T2 dla Polon...

KS Polonez organizatorem Regat...

Nasza aktywność na Mazurach...

Oferta dzierżawy nieruchomości...

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios