aktualności o nas flota rezerwacje kursy galeria kontakt
”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.” Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa 65 lat KS Polonez! ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!

Strona główna > Aktualności

Aktualności zdjęcie

Zdjęcie aktualnościZarząd Klubu Sportowego Polonez zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KS Polonez, które odbędzie się dnia 15.04.2018 r. w pierwszym terminie o godzinie 10:00 lub w drugim terminie o godzinie 10:15. Zebranie odbędzie się przy ul. Czerniakowskiej 73/79 róg Chełmskiej w sali konferencyjnej na II piętrze, z następującym porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium obrad oraz powołanie protokolanta.
3. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z Zebrania Nadzwyczajnego z dnia 6.11.2017r
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej (Protokół Kom.)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
9. Odczytanie i przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 02.04.2017
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2017
11. Informacja dotycząca bilansu za 2017 rok
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
13. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Uchwały dotyczące sprawozdania Zarządu
oraz bilansu za 2017 rok, sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
16. Uchwały dotyczące absolutorium dla członków zarządu
17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Jednocześnie przypominamy, że prawo głosu na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym ma członek klubu z opłaconymi na bieżąco składkami.

Symbol       Facebook       Symbol

Symbol Aktualności       Aktualności       Symbol Aktualności

INSPIRACJE - Śródziemnomorski ...

Regaty Sydney Hobart

Życzenia

Spotkanie wigilijne

KS Polonez w Grand Prix Warsza...

Sezon letni zamknięty

INSPIRACJE - Wychowankowie Klu...

Puchar Poloneza, czyli ostanie...

Regaty o Puchar Prezesa KS Pol...

Załogi KS Polonez na pudle - R...

Zobacz wszystkie aktualności »

Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios